Hva må til for å heve kjøpet?

Heving av kjøp er den mest vidtrekkende konsekvens av at det foreligger mangel. Når kjøpet heves skal selger ha tilbake båten, og kjøper skal ha tilbake sine penger. Det ligger i sakens natur at det å heve et kjøp forutsetter at mangelen er tilstrekkelig alvorlig.

Vanlige private kjøp

For handel mellom private gjelder kjøpsloven, som bestemmer at et kjøp kan heves dersom det foreligger mangel som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Loven gir ingen videre veiledning, men det er via omfattende rettspraksis trukket opp en del generelle prinsipper som er til veiledning når man skal ta stilling til om det foreligger hevningsrett. Eksempelvis er det vanskelig å få heve kjøpet hvis et prisavslag kan «rette opp i saken». Hvis prisavslag kan både kompensere feilens (negative) verdi og være en adekvat reaksjon mot kontraktsbruddet også ellers, er det prisavslag som skal velges. I slike tilfeller blir hevning av kjøpet en for vidtrekkende sanksjon.

Annerledes kan det bli hvis kjøpet på grunn av mangelen er forfeilet, dvs. at mangelen gjør kjøpet hensiktsløst eller til ingen nytte for kjøperen. Hvis selgeren er tilstrekkelig å bebreide, f.eks. ved tilbakeholdte eller uriktige opplysninger, kan det også tale i retning av heving av kjøpet. Hevning kan også bli resultatet når konsekvensen av mangelen, også når den er rettet, gir en verdireduksjon på båten som er av en viss størrelse. Hvis retting kompensert ved prisavslag vil resultere i en restskade som ikke kan rettes, vil det altså lettere kunne gi hevningsrett.

2019-08-21 20.27.48
Illustrasjonsbilde

Forbrukerkjøp

forbrukerkjøp — ny båt fra forhandler eller bruktbåt kjøpt via megler — gjelder i utgangspunktet det samme. Men her er hovedvilkåret for heving av kjøp at det foreligger mangel som ikke er «uvesentlig». Det betyr at det skal være lettere å vinne frem med hevningskrav når det er forbrukerkjøpsloven som gjelder. Begrepet «uvesentlig» er like uhåndgripelig som «vesentlig» og derfor er vurderingen ikke nevneverdig lettere enn i ordinære kjøp. Styrende for vurderingen av om hevning vil være rette sanksjon, er om avviket fra kontraktsmessig leveranse er beskjedent, og dernest den reelle betydning for verdi og brukelighet.

Det kan nevnes som eksempel at en slagside på 8-12 cm. på en ny 42-fots cabincruiser, ikke ga hevningsrett (høyesterettsdom fra 2007). Motsatt ga det hevningsrett når en importbil solgt som «ny» hadde vært kortvarig registrert i utlandet før den ble innført til Norge.

Annonse
2019-05-11 17.59.48
Illustrasjonsbilde

Oppsummering

Hvorvidt man har rett til å heve kjøpet, forutsetter en forholdsvis grundig vurdering. Tar man feil, får det gjerne ugunstige konsekvenser — en vanskeligere tvist, og når man i stedet avspises med et prisavslag, kan det bli et dyrt sådant. Lurer du på om du kan heve kjøpet, er det derfor viktig at du rådfører deg med «noen som har greie på det». Innenfor båtjuss er Båtadvokaten det soleklare førstevalget.

Kontakt oss via post@baatadvokaten.no eller telefon 55 21 01 50.

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 23.05.2020
Tagger: Båtjuss