Kjøpe båt nå, levering til våren

For mange er høsten rette tiden for å gjøre båtkjøpet for neste sesongs sommergleder. Men hvordan blir det med å levere innbytte eller betale forskudd på høsten, og så hente ny-båten til våren igjen?

Vi får relativt ofte spørsmål som dette:

Jeg står i ferd med å bytte båt. Jeg leverer min båt i innbytte nå i høst, og til våren henter jeg den nye båten. Mellomlegget er kr 90 000.

Jeg skal ikke betale noe før jeg henter den nye båten, men verdien i den gamle på ca kr 280 000 gir jeg fra meg. Er det best for meg å be om bankgaranti?

Hadde du gjort det, sånn uten videre? Ut av din egen lommebok?
– Nei, ikke jeg heller.

Svaret er som regel slik: Det er helt korrekt at det er en risiko ved å foreta en slik handel. Nærmere bestemt risikerer man å overdra sin båt til selgeren på kreditt, mens man ikke er sikker på å motta motytelsen i form av ny båt når våren kommer. Hvis forhandleren går konkurs i mellomtiden, har man tapt alt.

Det er altså det samme, i realiteten, som å gi forhandleren et rentefritt lån uten sikkerhet.

Hadde du gjort det, sånn uten videre? Ut av din egen lommebok?

– Nei, ikke jeg heller.

IMG_0189
Illustrasjonsbilde

Løsningen er å be om en bankgaranti for oppfyllelse av kontrakten. Dvs en garanti fra selgers bank som gir utbetaling av et avtalt beløp, dersom den nye båten ikke leveres innen en gitt dato. Datoen bør settes med romslighet slik at det ikke må bes om ny eller forlenget garanti hvis det blir forsinkelser. En slik garanti fungerer på den måten at hvis båten ikke leveres pr siste frist ihht garantien, retter man et formelt krav til banken – som deretter utbetaler garantibeløpet.

Det er relativt vanlig å be om slike garantier, mer vanlig jo høyere beløp det dreier seg om. Normalt dekker forhandleren kostnaden med garantien, men det hender også at den deles.

Jeg har sett noen ganger at det stilles andre typer garantier og en del varianter som i virkeligheten ikke gir noen sikkerhet. I ett tilfelle godtok en bank, for utbetaling av to millioner kroner, at båtimportøren «garanterte» at båten ville bli registrert i skipsregisteret og at bankens pant da ville bli tinglyst. En slik garanti er selvsagt verdiløs. Vær derfor forsiktig med å godta annet enn en ubetinget bankgaranti.

Det er relativt vanlig å be om slike garantier, mer vanlig jo høyere beløp det dreier seg om. Normalt dekker forhandleren kostnaden med garantien, men det hender også at den deles.

Annonse

Noen prinsipper for en beslektet men litt annerledes problemstilling er behandlet i denne artikkelen

Her som ellers er rådet enkelt: Vit hva du gjør, eller søk råd i tide. Husk at alle KNBF-medlemmer har en times gratis rådgivning om denne typen spørsmål. Ikke-medlemmer betjenes også. Vi kan dette faget og vet svaret på spørsmålene – det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn å satse på at «det ordner seg til slutt».

Artikkelen er opprinnelig skrevet i 2014

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 23.05.2020
Tagger: Båtjuss