Om pantsatte båter og utleggspant i båt

Pant i båt er alltid et bekymringsfullt tema. Det er to typer pant som er aktuelle: Avtalepant og utleggspant. Hvordan kan du som kjøper beskytte deg mot ubehagelige overraskelser?

Avtalepant finnes kun i skipsregistrerte båter, fordi det kun er i skipsregistrerte båter et slikt pant kan få RETTSVERN overfor eierens øvrige kreditorer og eventuelle suksessorer (etterfølgende eiere). Slikt vern får pantet bare når det er registrert. Dvs. at den som skal kjøpe en båt med registrert pant, må respektere panteretten. Motsatt, hvis en avtalt panterett ikke er tinglyst, behøver man (som hovedregel) ikke å respektere den. Likeledes hvis det skulle være et avtalt pant i en uregistrert båt — det har enkelt sagt ingen rettsvirkning.

Mer om dette finnes i vår kunnskapsserie VERD Å VITE: Når båten er registrert i Skipsregisteret. Ved kjøp av pantsatt båt er man avhengig av å følge en del forsiktighetsregler, men man kan også legge ansvaret over på andre — les her om Trygt Båtoppgjør, som er et alternativ til å prøve og feile på egen hånd.

Utleggspant er et tvangspant stiftet av namsmannen, for misligholdt/ubetalt gjeld. Er båten registrert, må pantet også registreres for å ha vern mot den som eieren måtte finne på å selge båten til. Når utleggspantet er registrert, har det samme virkning som for avtalepant.

DSC_0337
Illustrasjonsbilde

Hvis båten IKKE er registrert, vil et utleggspant i båten få rettsvern mot eventuelle kjøpere på en av to måter (eller begge, de utelukker ikke hverandre): Enten ved at båten tas fra eieren, slik at han ikke lenger har besittelsen av den (dette blir omtrent som håndpant), eller — og dette er det viktige — ved registrering på eierens blad i Løsøreregisteret. Utleggspantet vil da vise for alle som undersøker på eierens personnummer — registeret vil vise at det er tatt utleggspant i fritidsbåt av type slik og slik og med angitt HIN/CIN/WIN-nummer eller registreringsnummer i Småbåtregisteret eller andre identifiserende detaljer. Man kan altså ikke søke opp en bestemt båt, man må kjenne eierens personnummer og gjøre søk på dette.

I prinsipp er dette vel og bra — men prinsipper og regler har en lei tendens til å ikke alltid passe med virkeligheten. Løsøreregisteret er konsekvent en til to uker på etterskudd med å registrere alle heftelser og annet de har å registrere. Det som publiseres og opplyses utad, kan altså være uriktig, hvis man er uheldig og det ligger et pant til registrering som ennå ikke er kommet med. Det er datoen melding kommer inn til registeret som avgjør — ikke publiseringsdato. Med elektronisk registrering kortes dette tidsrommet inn, men det er viktig å være oppmerksom på det.

Annonse
DSC_0358
Illustrasjonsbilde

Siden det ikke finnes et obligatorisk båtregister som viser autoritativt hvem som er eier av en båt, kan det likevel hende at det er utleggspant i båten, til tross for at selgers blad i Løsøreregisteret er rent og pent. Man kan altså være så forsiktig som det er mulig, og likevel få ubehagelige overraskelser.

Når du møter utfordringer med kjøp, skipsregistrering, pant eller annet, er Norges kompetansesenter på båtjuss bare noen tastetrykk unna — kontakt Båtadvokaten på post@baatadvokaten.no.

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 23.05.2020
Tagger: Båtjuss