Fjell Båtlag

40 år med egen båthavn

Da Kjell Dønheim var med og stiftet Fjell Båtlag for førti år siden, fantes det ingen båtforening på Sotra utenfor Bergen. Takket være dugnad, sosial ånd – og medlemskap i KNBF – lever jubilanten i beste velgående.

Kong vinter har gjort sitt inntog også på Vestlandet i år, og isen ligger blank i nabobukta til Fjell Båtlag, men takket være strøm- og værforhold ligger nesten samtlige båter på sjøen her i anlegget. I år jubilerer båtforeningen med sine førti år, og vi møter havnesjef og nestleder Christopher Garmann og formann Kjell Dønheim. Kjell var som medlem nummer 2 med og stiftet foreningen tilbake i 1978.

Det var noen mannfolk som satt på en veranda her på Sotra og lurte på om de skulle kjøpe seg båt. Problemet var at det ikke fantes båtplasser her, kun private landfester, naust og bøyer.

Annonse

– Det var noen mannfolk som satt på en veranda her på Sotra og lurte på om de skulle kjøpe seg båt. Problemet var at det ikke fantes båtplasser her, kun private landfester, naust og bøyer. Det ble innkalt til et møte, og behovet var stort med sterk tilflytting til Sotra. Bare på etableringsmøtet deltok over femti stykker, og elleve av oss er fortsatt medlemmer i dag, forteller Dønheim.

5

Bygget fra grunn

– De første årene gikk tregt. Det skulle ta tre år før foreningens havneanlegg sto klart på Sotras «innside» på Døsjø. Dette var det best egnede området vi fant, mens medaljens bakside var at vi måtte leie pollen av private. Det koster oss dyrt, og vi har et ønske om å få kjøpt tomten i fremtiden, sier Dønheim.

Havneanlegget består i dag av fire bryggepirer, en molo, en båtslipp og et moderne klubbhus. Alt er bygget på dugnad av medlemmene selv, og gradvis bygget ut og fornyet med årene. – Vi startet i 1981, uten penger. Det var lass på lass med lastebil for å fylle ut moloen her, og mange folk i sving. Vi vokste raskt til hundre medlemmer underveis, og en av dem var dagens havnesjef og nestleder Christopher, som ble medlem nummer 119 da spaden gikk i jorda. Det var en tøff tid med mye dugnad. For å illustrere husker jeg godt at vi måtte kjøre ut alle årskontingentene med egne biler, uten frimerker, minnes Dønheim, som fungerte som sekretær de første årene.

Klubbhuset, som i dag fremstår som et moderne, arkitekttegnet forsamlingslokale, er bygget på to enkle og falleferdige byggebrakker. De kom på plass allerede samtidig med bryggene, men er bygget på og utvidet med årene.

2
Både pinse- og høsttreffet har vært en lang, sosial tradisjon for medlemmene i Fjell Båtlag. Kan du gjette når dette bildet ble tatt?

Inn i KNBF

Allerede i oppstartsårene ble det også diskutert et medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). For en forening med trang oppstartsøkonomi ble det naturligvis debatt blant medlemmene, og Kjell Dønheim var en av forkjemperne. – Det var den tiden vi snudde på krona, men flere med meg så nytten av å være en del av noe større. Vi trengte noen som kunne tale båtfolkets sak. Allerede på midten av 80-tallet meldte vi oss inn og jeg var en av de heldige som fikk være med i styret i KNBFs region her i vest.

Med Fjell Båtlags plassering med grense til en kommersiell marina og til et pukkverk, finnes det ingen utvidelsesmuligheter for bryggene. Men som førtiåringer flest er foreningen absolutt ikke ferdig med utviklingen. – Nå drømmer vi om å få kjøpe tomta slik at vi kan forskjønne den og få en mer forutsigbar økonomi i fremtiden. Vi prøvde å kjøpe tomta på ekstraordinært årsmøte for seks år siden, men da gikk det ikke igjennom til den summen som ble presentert, forteller Dønheim, som presiserer at forholdet til grunneieren er meget bra. Foreningen har også et ønske om å bygge en permanent redskapsbod som er bedre tjenelig enn dagens 40’ container. Det er også et ønske om å få bygd boder for oppbevaring av garn og annet båtutstyr.

P1020005-edit
Den hellige 11-kaffen hver onsdag i Fjell Båtlags klubbhus. – Det pleier å være flere enn dette, men regn, vind og sludd fristet nok ikke alle. De tre som sitter nest lengst ut til høyre er Atle Hansen og hans kone Elin. Alte er æresmedlem i laget og ble for noen år siden tildelt KNBF Fortjenestenål. Han var en av initiativtakerne til at Fjell Båtlag ble dannet i 1978. Han og hans kone var i mange år ledere for vår viktige sosialkomite, navnet ble senere forandret til aktivitetskomiteen.

Samarbeid med Fjell kommune

Fjell Båtlag har i lengre tid sett behovet for en samordning i kommunen vedrørende fritidsbåtaktiviteten og behovet for tilretteleggelse for denne i kommunen. Fjell Båtlag har derfor skrevet til kommunens ledelse og fremsatt ønske om at det opprettes et småbåtutvalg. Svaret fra kommunen var positivt da de er enige i at et slikt utvalg vil være svært nyttig. Imidlertid vil de vente med å opprette dette utvalget til sammenslåingen mellom Øygarden, Sund og Fjell kommuner er gjennomført. – Jeg har håp om at et småbåtutvalg i den nye kommunen vil være til stor nytte for både fritidsbåteiere, kommunens politikere og administrasjon, forteller Kjell Dønheim.

Annonse
3
Formann Kjell Dønheim har reist mellom Stavanger og Trondheim med familiens nederlender – en stålbåt.

Sosialt en bjelke

Det sosiale miljøet og vennskapet i foreningen har vært en av bærebjelkene siden starten, og var særdeles viktig under oppbyggingen av Fjell Båtlag, skal vi tro de to styremedlemmene. – Men, det er ikke til å stikke under stol at aktiviteten dessverre har sunket litt med årene. Årsfesten står fortsatt sterkt og vi har St.hans-feiring i havnen med telt for dårlig vær, enkelte medlemskvelder og komitésamlinger. Og hver onsdag klokken 11:00 er hellig for flere av medlemmene når verdensproblemene løses i foreningshuset. Da møtes flere av medlemmene som har anledning, noen ganger over 20 stykker, i klubbhuset til kaffe og vafler og en god prat.

Det sosiale er veldig viktig i en båtforening som vår, så vi skulle ønske det var bedre oppslutning om lagets felles arrangementer. Vi prøver derfor å få med oss de nye og yngre medlemmene. Hvert år har vi også en pinsetur og høsttur med program både for unge og eldre, men vi minnes de gamle, gode dagene da vi hadde konvoi til Stadt og arrangerte skjærgårdsturer for handikappede, gamlehjemmet og andre uten tilgang til båt. I forbindelse med 40-års-jubileet er en egen komité nedsatt, og der er vi i fullt arbeid med å få på plass alt som skal til for at markeringen skal bli den festen en 40-årig båtforening fortjener. Det er å håpe at lagets medlemmer slutter opp om festlighetene, sier Dønheim.

Når det sosiale er på plass, mener dugnadssjefen selv, Christopher, at det er enklere å få med folk på dugnad i havna. I Fjell Båtlag praktiseres dugnad gjennom hele sesongen og hvert medlem må jobbe det antall timer som kreves for å få utført arbeidet som er satt på programmet for året. Antall timer per medlem varierer derfor, men er ikke avskrekkende. I tillegg har foreningen nattevakt på dugnad.

Mange her bruker båten mye, hele året. Alle båtene ligger ute nå bortsett fra én

145 medlemmer

Blant de 145 medlemmene til Fjell Båtlag, er båtbruken til medlemmene fra Sotra variert. Båtparken består av 115 båter under elleve meter, og skjærgården på Vestlandet byr på mange muligheter for både ut- og innhavner, fiske og båtkjøring. – Et av medlemmene våre tok båten til Stockholm over Vänern og tilbake igjen, og for min egen del har turene gått fra Stavanger i syd til Trøndelag i nord med min hollandske stålbåt, sier Dønheim. Flere av medlemmene tar også turen til Sørlandet. Mange her bruker båten mye, hele året. Alle båtene ligger ute nå bortsett fra én, forteller Dønheim. Christophers og Kjells favorittplasser i den lokale skjærgården er blant annet Møgster, Bakkasund, Fedje, Gåsvær, Modalen og Skjerjehamn. – Det er en utrolig flott skjærgård her som må oppleves, smiler de to.

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2018, og er skrevet av Vetle Børresen

Endret: 23.05.2020