Båtforeningen: Jåttåvågen båtforening, Stavanger

Båtforeningen ligger der det norske oljeeventyret startet

Jåttåvågen båtforening ble stiftet i 1968, men plasseringen av havnen har vært på hele tre steder i løpet av disse årene.

Jåttåvågen båtforening er i dag en stor og veldrevet forening med ca. 1050 medlemmer og plass til ca. 360 båter i havna. Opplagsplassen rommer også 80-90 båter.

Båtforeningen har god kapasitet for opptak av båter med sin portalkran som kan ta opptil 20 tonn.

Havnen ligger i Gandsfjorden, midt mellom Stavanger og Sandnes, nærmere bestemt ytterst på Boganeset i Hinna bydel. Havnen ligger i nær tilknytning til et av Norges største utbyggingsområder for bolig og næring kalt Hinna Park. I tillegg har Viking fotballklubb sin arena i området. Foreningen har en rekke fasiliteter som inkluderer eget klubbhus, som leies ut til medlemmene for små og store arrangementer, eget servicebygg med kontor og kantine og garasje for foreningens portalkran.

Foreningen er først og fremst beregnet på medlemmene og deres behov, men det er 6 gjesteplasser tilgjengelig for båter inntil 30 fot, etter avtale med havnesjef. Om vinteren er det flere som benytter seg av opplagsplassen og ikke minst til vårslipping da havnen er svært godt egnet til dette formålet. I tillegg er det en rampe for utsetting/opptak av mindre båter på henger.

Det må også nevnes at Ryfylke friluftsråd har sitt kontorbygg og sine båter i havnen.

båtforeningen12

«Vuggen» var i dokken til Ekofisk tanken

Havnen har vært på flyttefot to ganger i løpet av sin historie. I 1968 lå havnen svært utsatt til for vind fra fjellene på østsiden av Gandsfjorden. Men da det ble behov for å bygge en kjempestor betong tank til Ekofiskfeltet i Nordsjøen falt valget på Jåttåvågen. Avtalen mellom utbygger og Stavanger kommune var at båthavnen kunne overta dokken som havn etter byggingen. Dette skjedde tidlig på 70-tallet, og havnen vokste og fungerte utmerket, helt til man tidlig på 90-tallet ønsket å bygge Condeep plattformene. Da trengte utbyggeren en større del av området, og havnen måtte flyttes. Det ble en opprivende prosess, men etter mange runder endte den opp der den ligger nå.

Det var byggherren til Condeep plattformene som bekostet hele byggingen og flyttingen av havnen. Det viktigste kravet fra foreningen var at fyllingsmoloen rundt havnen måtte være solid, slik at den kunne stå imot når østavinden herjer som verst, og at det var plass til like mange båter som i den gamle havnen. Dessverre ble det ikke like mange plasser som man ønsket og flere av båtene måtte flytte.

Annonse

Hinna bydel – en av Stavangers største

Havnen ligger i en av Stavangers raskest voksende bydeler, med stor boligbygging og mange forretningsbygg. I tillegg ligger det kjøpesenter, skoler, fotballstadion, restauranter, og turveier i umiddelbar nærhet. Veien som går ut på havnens molo er offentlig, og derfor er den en del av det offentlige friområdet som publikum benytter til tur og fisking. Foreningen har stort fokus på miljø og sikkerhet slik at alle skal føle seg trygge i havnen. Det er enkelt å komme seg til havnen, da det går jevnlig både tog og buss like i nærheten.

Havnen er ikke spesielt tilrettelagt som gjestehavn for besøkende båter, da kapasiteten er benyttet fullt ut for medlemmene. Dette er en konsekvens av at havnen ikke ble dimensjonert for dette under byggingen. Ønsker man å finne en plass å ligge i Stavanger området, må vi henvise disse til gjestehavnene i Stavanger og Sandnes.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2019, og er skrevet av Svein Olav Joakimsen. Foto: Jåttåvågen båtforening

Endret: 05.06.2020