Båtforeningen: Bøfjord Båtlag

Bøfjord Båtlag i Leirvik, Sogn og Fjordane

I 36 år har Bøfjord Båtlag samlet båtinteresserte i området - jobbet for kystkultur og opparbeidet en flott havn i en av Sognefjordens ytterste sidearmer. Laget drifter nå en av de største fritidsbåthavnene i området. Det er også gode gjesteplasser med alle fasiliteter – hotelldrift og butikker, samt enkle betalingsløsninger for gjestene.

Det foreligger nå konkrete planer om en større utvidelse av havna med et tjue-talls nye plasser – og laget opplever en strøm av henvendelser fra lokale båteiere som ønsker båtplass i en havn som er godt beskyttet for vær og vind.

Systematisk vedlikehold og utskifting av flytebrygger har vært utført av medlemmene selv.

Bygger på dugnad

Systematisk vedlikehold og utskifting av flytebrygger har vært utført av medlemmene selv – hovedsakelig som dugnadsinnsats. Takket være moms-kompensasjonsordningen i KNBF har den materielle utskiftningen vært innenfor økonomisk rekkevidde. Flere båtlag i Sogn og Fjordane burde vurdere medlemskap i Kongelig Norsk for å dra fordel av denne, (og andre) gunstige medlemsfordeler.

Annonse
1
Godt beskyttet havn innerst i fjordarmen.

Langsiktig

Bøfjord Båtlag har et godt samarbeide med Hyllestad kommune og regulerer sin drift til medlemmenes beste. Fokuset er stort på det naturlige miljøet – og på sikkerhet. Både Miljøveileder for båtfolk og Sjekklister for flytende havnemateriell sikrer mot utilsiktede utslipp og dokumenterer den tekniske standarden på havneanlegget. Båtlaget har også «egen» Besiktigelsesmann. Økonomien i laget er meget god, også i et langsiktig perspektiv med et eget investeringsfond. Det økonomisk selvbærende prosjektet for utvidelse av havna, vil sannsynligvis øke medlemsmassen opp mot hundre-tallet.

Du finner foreningen på nett her.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2018

Endret: 05.06.2020