Dusavik Båtforening i Stavanger

En veldrevet båthavn ved innseilingen til Stavanger Havn med 380 båtplasser og gode fasiliteter for medlemmene.

Dusavik ligger ved innseilingen til Stavanger og meget sentralt både når det gjelder adkomst med bil og i forhold til å ta seg ut med båt til Ryfylkes herligheter. Båtforeningen har eksistert siden 15. oktober 1969 og besto da av 53 medlemmer. Nå, 46 år senere, har vi ca. 375 aktive medlemmer med brygge plasser og 400 passive medlemmer. Stavangerområdet har i de senere år hatt en konstant mangel på båtplasser og er fremdeles ikke i mål når det gjelder dette.

Foreningen fikk et stort løft når Nordsea-basen, som er vår nærmeste nabo, bestemte seg for å bygge ny dypvannskai. I den sammenheng ble det samtidig tegnet inn og bygd en helt ny båthavn på 175 båtplasser i tillegg til den gamle havnen.

Velorganisert

Foreningen fikk et stort løft når Nordsea-basen, som er vår nærmeste nabo, bestemte seg for å bygge ny dypvannskai. I den sammenheng ble det samtidig tegnet inn og bygd en helt ny båthavn på 175 båtplasser i tillegg til den gamle havnen. Det ble også bestemt at den nye havnen skulle driftes av Dusavik Båtforening sammen med den kommunale båthavnen som lå der fra før. Så den ytre havnen er organisert slik at man får kjøpe og selge bruksrett fritt uten noen venteliste, mens den indre havnen følger vanlig venteliste ordning.

Annonse
DSC_0362_edit

Gode fasiliteter og god økonomi

Dusavik båtforening disponerer i dag et flott klubbhus som ble bygget på dugnad og sto ferdig i 1991. Videre har vi en oppdatert slipp med 3 sidespor med god kapasitet til å ta opp til 10 båter av gangen. I tillegg til selve slippen har vi også et godt utstyrt slipp hus med en fin kaffekrok, verksted med godt utvalg i verktøy og lager og kontor for slippansvarlig. Alt blir drevet på dugnad og har frem til nå gått veldig bra. Vi har mange fagfolk på forskjellige områder som har bistått til å spare foreningen for mange penger. Derfor har vi i dag en meget god økonomi i foreningen som gir stor handlefrihet. Alle våre bryggeanlegg er i god stand, og også de andre fasilitetene blir oppdatert med jevne mellomrom. Foreningen er kollektivt innmeldt i KNBF noe som gir fordeler både for foreningen generelt og for enkeltmedlemmene.

DSC_0327_edit

Flott klubbhus

Alle styremøter og andre møter blir avholdt i klubbhuset og det er også åpent hus hver tirsdag og søndag for medlemmene. Det brukes ellers til utleie/fest lokale til alle medlemmer av foreningen.

 

Nærhet til mange fine inn- og uthavner

Ryfylkebassenget ligger rett utenfor stuedøra vår og inneholder mange flotte steder for strandhugg som blir godt ettersett av Ryfylke Friluftsråd. Jeg kan nevne i fleng, Lineholmene, Langøy, Lindøy Tingholmen i umiddelbar nærhet. Lenger nord ligger Lagunen, Havnaholmen, Erfjord og Økstrafjord som alle er noen perler av noen utehavner.

I tillegg har en også noen gode marinaer som Helgøysund og Skartveit som begge har blitt kåret til årets båthavn.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2017

Endret: 05.06.2020