En av Trondheimsfjordens perler

Leksvik båtforening har en godt besøkt gjestehavn med faste gjester fra Steinkjer i øst til Trondheim i vest. Her er servicebygget åpent og man kan besøke Harrys Spiseri på kaikanten. Til og med et overvintrende ektepar er å finne her.

Den første gjestebrygga i Leksvik båtforening kom på plass i 1982. Den har gjennom årene gjennomgått ulike utvidelser og forbedringer, som for eksempel strømpullerter og tilgang til vann. Gjestehavna er godt besøkt, og mange kommer tilbake år etter år, av og til langveisfra. I vinter har et ektepar fra Sveits slått seg til i seilbåten sin. Her har de tilgang til servicebygget og kan få seg et bedre måltid.

I servicebygget er det toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Foruten muligheten til å få seg et godt måltid eller et glass på Harrys Spiseri, er butikker og apotek i sentrum bare en kort spasertur unna.

Leksvik båtforening_5

Prøveordning for ungdom

De siste årene har vi hatt en prøveordning der ungdommer opp til 20 år får seg båtplass til en rimelig pris. De betaler billigste årsavgift og er medlemmer som alle andre. Når for eksempel konfirmanten får råd til å kjøpe sin første båt, kan det bli vel mye å betale for en ordinær båtplass. Hvem som helst kan dessuten leie seg båtplass på månedsbasis, for eksempel om sommeren.

Leksvik båtforening_6
Slipp med servicebygg, vogner og kran.

Styret råder over plassene

Leksvik båtforening har valgt å gi styret full råderett over alle båtplassene, noe som betyr at båter kan flyttes på for å gi plass til så mange som mulig. Ordningen bidrar til å holde prisene førsteinnskuddet og den årlige leien på et relativt lavt nivå. Innskuddsprisene er indeksregulerte, og avskrives over ti år. Hvis en plass står tom, leier båtforeningen ut plassen. Det har ikke vært ventetid på å få plass i havna de siste 15-20 årene.

Annonse
Leksvik styre
Edmund Kristiansen, slippsetter; Evald Peter Nilsen, økonomi/kasserer, Stig Morten Rognes, nestleder og tilsynsmann, Åsmund Lerstad, leder og Øystein Tofte Bjørvik, sekretær.

Mudring måtte til

Leksvik båtforening (LBF) ble stiftet i 1969. LBF jobbet da sammen med kommunen om bygging, plassering og prosjektering av båthavn. Moloen og et tilstøtende industriområde ble fylt ut og anlagt ved Hammerberget i Leksvik. Havna var i utgangspunktet for grunn, så mudring måtte til. Dette arbeidet ble startet opp i 1980. Den første brygga ble lagd i privat regi og kom på sjøen i 1978. Siste helrenovering av bryggene ble gjort i 2004-2005, så da kong Harald og dronning Sonja besøkte Leksvik i 2004, steg de i land på nye brygger og møtte deretter hele bygda som var kommet for å hilse dem velkommen. Det var mye forberedelser og generalprøver før alt var klart. Disse bryggene er fortsatt i rimelig god stand.

Gjestehavna er godt besøkt, og mange kommer tilbake år etter år, av og til langveisfra.

Nytt slippanlegg

Den første slippen ble bygget i 1981. Den ble etter hvert utstyrt med to vogner og kran. Den siste store investeringen i Leksvik båtforening, er det nye slippanlegget. Arbeidet ble startet opp i 2014/15. Her er det støpt dekke med nedsenkede skinner til slippvognene. Med tanke på den miljømessige håndtering av det som spyles og skrapes av båtene, er dette sannsynligvis et av de mest moderne slippanleggene i Trondheimsfjorden. Det som spyles av båtene samles opp i sluker og går så til en spesiell tank hvor vannet blir renset før det går ut i kloakken.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2020

Endret: 05.06.2020