Brattvåg Småbåthavn:

En selvbygget småbåthavn

Brattvåg Småbåthavn ville ikke eksistert uten en gjeng pågående og entusiastiske sunnmøringer.

Brattvåg er et av kraftsentrene for den maritime klyngen på Sunnmøre med to forholdsvis store hjørnestensbedrifter: Vard Skipsverft og Kongsberg Maritime. Det hever dugnadene i Brattvåg Småbåtforening til et høyt nivå, for her mangler det ikke på praktisk kompetanse. Det er sveisere, stålarbeidere, rørleggere, snekkere, elektrikere, ingeniører og dykkere blant medlemmene. I tillegg stiller bøndene og små bedrifter opp med sine traktorer og maskiner etter behov.

Brattv†g_molo
Moloene er fundert på fyllmasse fra utbyggingen av produksjonslokalene til det som den gang het Brattvåg Hydraulikk. Flytebryggene ble som alt annet i båthavna bygget på dugnad av medlemmene.

Lars Aarsunds tunge initiativ

Byggingen av Brattvåg Småbåthavn er sterk knyttet til Lars Aarsund og utbyggingen av Brattvåg Hydraulikk fabrikk i 1975, nå Kongsberg Maritime. Aarsund var en av grunneierne av fabrikktomta, småbåthavna, holme og skvalpeskjær.  

Under klargjøring og bygging av Brattvåg Hydraulikk´s produksjonslokaler, fraktet Aarsunds entreprenørselskap bortsprengt fjellmasse ned til strandlinjen. Det var nok masse til å lage to kraftige moloer med kjørbare veier oppå. Uten Lars Aarsunds initiativ og innsats hadde ikke småbåthavnen eksistert der den er i dag.

Annonse

Selvbygde flytebrygger og klubbhus på dugnad

Etter ferdigstilling av moloene kom turen til flytebryggene. De ble som alt annet i båthavna bygget på dugnad av medlemmene. 

Alt innen planlegging, design, sveising, galvanisering og snekring er profesjonelt utført av båtforeningens ressurspersoner. Noen betongbrygger og utriggere har blitt innkjøpt i senere tid, men det meste er laget av båtforeningen medlemmer.

Klubbhuset ble selvfølgelig også bygget på dugnad. Her har det vært holdt bursdager, bryllup, konfirmasjoner og vennefester. Hvem som helst kan leie lokalene. 

På Sankthansaften inviterer båthavnen bygdefolket til langbord i eget partytelt. Da er det dans til trekkspillmusikk, styltegåing, hesteskokasting og andre tradisjonelle sankthansaktiviteter.

Brattv†g_uteservering
Sosialt treffsted: Terrasse rundt klubbhuset ble bygget i full fart for to år siden i løpet av noen få helger og kvelder med dugnadsinnsats.

Treffstedet

Lygarbuda er blitt et av distriktets mest populære møtepunkt, bygget i rekordfart på dugnad i 2018. Her samles båtinteresserte og andre hver dag, vanligvis mellom klokka 11:00 og 13:00. Det serveres nytraktet kaffe og det stekes skikkelige sunnmørssveler hver onsdag. Her er alle velkomne.

 

Dugnadsånden

Det er en dugnadsånd og iver blant medlemmene i småbåtforeningen som er helt unik.

Undertegnede har selv bodd i Brattvåg i seks år og har vært nestformann i båtforeningen en del av denne tiden. 

Vanligvis blir det holdt dugnader vår og høst, og vanligvis kommer det opp mot 40-50 medlemmer, fulle av energi og tiltakslyst. Da den store betong brygga slet seg under orkanen natt til 30 januar 2016 strømmet mange medlemmer uoppfordret til for å hjelpe. 

Brattv†g_klubbhus
Klubbhuset er en sosial møteplass for medlemmene og lokalsamfunnet.

Samfunnsansvaret

I tillegg til å bygge og ta vare på havna, er medlemmene i Brattvåg samfunnsbevisste og deltar blant annet på den årlige Strandryddeuken. Her organiseres det ryddeaksjoner for å rense nærområdene for plast og annet søppel. 

Brattvåg Småbåtforening disponerer dessuten en gjestebrygge med rundt ti båtplasser i sentrum, i tillegg til en gjestebrygge midt i småbåthavna. Anlegget i småbåthavna har WiFi, strøm, vann og sanitærfunksjoner med dusj og WC. Her er det også mulig å fylle både diesel olje og bensin. 

På Brattholmen har båtforeningen oppankret en KNBF fortøyningsbøye der båter kan ligge på svai.

Annonse

Fremtiden:

Brattvåg småbåthavn fremstår idag som en effektiv og moderne småbåthavn med engasjerte og dyktige medlemmer. Mye har blitt utført de siste årene med et kompetent styre som har bidratt til økt interesse og engasjement blant båtlagets medlemmer.

Artikkelen er skrevet av Idar Arve Krumsvik

Endret: 22.11.2020
Tagger: Nordvest