Gammel havn, ny bruk

Takket være en imponerende dugnadsinnsats får den gamle fiskerihavna ved inngangen til Finnsnes i Troms nytt liv.

Styreleder i Olderhamna Båthavn, Terje Konradsen, kan med rette være stolt over både dugnadsånden og anlegget som kommer på plass. Havna sto ferdig våren 2016 og har gode fasiliteter for både gjester, fritidsbåter og yrkesfiskere. Det er planlagt promenade, klubbhus, brygge og ikke minst: Hyggelige rasteplasser for alle besøkende, ikke bare for dem som kommer langs leia.

– Dette er ikke bare noe som kommer båtfolket til gode, men som vil få ringvirkninger for hele området, forteller han.

oppslag
Oppslag fra lokalavisa

Allerede i 1865 gikk lokale fiskere sammen og satte opp et båthus i Olderhamna i Finnfjorden. På begynnelsen av 1930-tallet avstod lokale ildsjeler grunn til Kystverket, som bygde molo og fiskerihavn. Nettopp ildsjelene er det som har holdt liv i arbeidet. Da kravene etter hvert økte, ble det gjort flere forsøk på oppgraderinger av havna, men først i 2010 skjøt arbeidet fart for alvor. Da gikk tyve båtfolk sammen og stiftet Olderhamna Båthavn med formål å bygge og drive fiskeri- og privat småbåthavn.

– Kystverket utbedret farleden i Gisundet, og vi så på muligheten for å få sprengsteinmasser til molokroppene. To år senere inngikk vi en avtale med Kystverket om levering av steinmassene vederlagsfritt til Olderhamna. Det – og stor velvilje fra berørte grunneiere – var helt avgjørende for å sette i gang prosjektet, forteller Konradsen.

I 2013 ble prosjektet overtatt av Lenvik havn, som nå står som byggherre. Olderhamna Båthavn leier/fester grunn av kommunen, og står som innkjøper av all infrastuktur og drift av havna. Marina Solutions AS ble valgt som leverandør av infrastruktur da de leverte det beste tilbud, med unntak av strøm hvor Eliassen Installasjon AS ble antatt. Stål og utriggere, flytepontonger og landganger , betongbrygger ble levert og er ferdig montert. Påsetting av fenderlister på stålet har foreningen selv gjort på dugnad. Marina Solution AS var heldige som fikk benytte tørre, fine lokaler og har fått bruke truck og kran hos Fimek AS – Finnsnes Mekaniske – på industriområdet til Lenvik kommune, forteller Konradsen.

Annonse
Folksomt i havna
Folksomt i havna

Dette er ikke bare noe som kommer båtfolket til gode, men som vil få ringvirkninger for hele området.

– Galvanisert stål fra Tyskland – og god kvalitet! Vi la vekt på å få gode, sklisikre brygger. I de røde boksene på utstikkerne er det redningsstiger. Det er en god forsikring hvis uhellet skulle være ute, og vi bestilte 20 stykker, forklarer han.

Totalkostnaden ble nærmer seg 40 millioner. Bare massen som de har fått vederlagsfritt av Kystverket, beløper seg til 15 millioner. 400 voltsanlegget som forsyner havna med strøm, er lagt på dugnad. Ferdigstilt vil havna romme gjestebåtplasser, hydraulisk system, redskapskran for yrkesfiskere, parkering, bobilplasser og servicebygg for bobiler og fritidsbåter. Reguleringsplanen for området til havneområdet er også tatt med som en del av sentrumsplanen for Finnsnes.

– Det er nok et stykke frem i tid før planen foreligger ferdig, men det viser hvor stor betydning en slik havn har. I prosjektet var det planlagt plass inntil 20 fiskebåter samt at fiskerne kunne få anledning å bygge redskapshus og naust. 16 fiskere har allerede kjøpt båtplass. I privathavna er det rundt 130 båtplasser, og 128 har kjøpt båtplass så langt , smiler Terje Konradsen.

nordlys inndeks 6 721

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2017, og er skrevet av Arne Ivar Hanssen

Endret: 05.06.2020