Båtforeningen: Hafrsfjord Båtforening

Historien bak og dagligliv i Ytre Hafrsfjord Båtforening

YHB ligger i Hafrsfjord`s ytre del og er en ideell forening.

YHB ble startet ved at noen entusiaster i 1967 sammenkalte til allmøte på skolen for å se interressen og lufte saken, det var 67 som meldte seg så interrressen var stor. Entusiastene hadde/kunne skaffe overskuddsmasse fra grunnarbeid til boligbygging i området og denne massen ble start på moloen. Beliggende inne i Hafrsfjorden så er dette en lun og god havn.

Det var også i mange år opplæring i seiling men her var nok ikke entusiasmen like stor i den oppvoksende generasjon så dette tok etter hvert slutt. Men aktivitet har det vært og er både med seil- og motorbåter, mest motorbåter da seilerne har mastehøydebegrensing ved passering av Hafrsfjord bru. Vi har i dag 150 båtplasser hvorav alle er utleid og noen på venteliste for båtplass, det drives også en del utleie av vinterplasser/sommerplasser etter som noen båteiere tar båten på land vinterstid og andre tar båten til hytta eller hva det måtte være på sommerstid. Dette er med på å styrke foreningens økonomi og letter tilgangen for andre, f.ex. ventelistekunder.

Vedlegg uten navn 01900

I starten låg båtene på svai i havna etter hvert som moloen ble ferdistilt ca. 220 meter lang, kunne båtene ligge med baugen inn til steinfyllinga og akterfortøyning. Da det ble anlagt flytebrygge i midten på havna fikk alle båtene tilgang til bryggeplass, men flytebrygga hadde ikke utliggere så her ble også akterfortøyning med baugen inn til brygga. Siste del av -80 tallet kom det trebrygge langs moloen, bygd på dugnad, og en bedre båthverdag. Så var tiden inne for å investere i utliggere både på molo og flytebrygge.

Annonse
P2280418 samling i klubbhus
Samling i klubbhuset

Fasiliteter

Båtslipp for båter opp til 6 tonn kom også på plass tidlig -80 tall, ikke inne i havna men et stykke utenfor, dette gir oss noen praktiske utfordringer men det går seg til. Vi er for tiden i ferd med å fornye slippen med ny skinnegang og renseanlegg for spylevannet og øker båtvekten til 8 tonn. Utsettingsrampe for båter på tilhenger har vi inne i havna.

Så tidlig -90 tall ble det bygging av klubbhus, en milepel for foreningen som frem til da hadde levd i private hjem og- eller leide lokaler. Her har vi et lite tekjøkken for kaffetrakteren, noen medlemmer som møtes på formiddagen for en drøs samt foreningens møtevirksomhet.

I samme periode ble det også anlagt servicebrygge ytterst på moloen, her er dieselfylling for medlemmene, i båtforeningens regi. Her er også tillaget miljøstasjon mottak av farlig avfall som spillolje, filter, filler etc. I senere år har vi også satt opp noen redskapsboder langs moloen for utleie til medlemmene og etter luktene å dømme, rundt noen boder, så er her noen ivrige hummerfiskere blant oss, utenom hummerfiske så er her mye aktivitet på hobbyfiskefronten med teiner, ruser, garn og snøre. Medlemsinnsats/dugnad.

P2280417 slipp
Slipp

Med den byggeaktiviteten som har vært fra den spede begynnelse og opp gjennom, og med det vedlikehold som med årene kommer så har det blitt til dels mye dugnadsarbeid på medlemmene, og dugnadsviljen har totalt sett vært stor og god. Vi har ikke noe tall på hvor mange dugnadstimer som er lagt ned, men det er mange titusner. En ånd vi gjerne vil beholde også i fremtiden, da den fremmer både samholdet, sikrer økonomien og det rent sosiale i foreningen.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2018, og er skrevet av Geir Giæver

Endret: 05.06.2020