Midtpunktet i bygda

Båthavna på Ekne er nesten like populærfor naboene i den lilla bygda som for medlemmene.

Båtforeningen Ekne i Nord-Trøndelag er ikke eldre enn at den ble etablert i 1994, da det ble gitt statlige midler til å anlegge en liten havn på stedet. Det var imidlertidig kun snakk om en liten brygge og et platå, mens det i 2004 ble lagt større planer om å utvide havna, som ligger på kommunens tomt. – Vi hadde en ambisjon om tretti båtplasser, men når over femti personer meldte interesse skjønte vi det var behov for å utvide, forteller formann Pål Austeen.

DSC_0614
– Det var fellesskapet som trigget oss. Vi ønsker å være med å støtte oppunder et felles samarbeid, og ikke bare nyte godt av det, forteller styremedlemmene fra Ekne, som meldte seg inn i KNBF for noen år siden. F.v. Kasserer Stig Andreassen, Geir Giæver fra KNBF, leder Pål Austeen og sekretær Hebjørn Vinje.

Siden har foreningen hatt et par utvidelsesprosjekter hvert år, og dugnadsånden skal være sterk, i følge de tre vi møter fra styret. – Det er aldri noe problem å få folk til å stille opp. Vi har en fast dugnad i året, men med kioskarbeid blir det gjerne to dugnadsdager per medlem. I tillegg arrangerer vi «maritim dag» og «sjørock». Sistnevnte har blitt et lite flaggskip for foreningen, og sent i august inviterer vi til konsert på anlegget, har lysshow i vannet og skaper god stemning, Håpet er at det skal bli inntektsbringende på sikt, fortsetter Austeen. Selve området på land er også lagt til rette for allmennheten, og hit kommer naboer og bader og koser seg, og bryggene er ikke låste. I så måte er foreningen en viktig arena, selv for de som ikke har båt.

Annonse
DSC_0521
Ekne Båtforening har like under ett hundre båtplasser, eget klubbhus med en liten kiosk, og flere gjesteplasser.

Levanger

Foreningen ligger i den indre delen av Trondheimsfjorden, cirka 25 nautiske mil fra Trondheim, og herfra gikk det faktisk dampbåt inn til sentrum i gode gamledager, der passasjerene måtte overnatte midtfjords på vei til byen. De hundre medlemmene er primært fra Levanger-området, og en 49 fots seilbåt er største båt i havna, mens største båt i 2004 var på 27 fot.

Ekne har like under et hundre båtplasser, eget klubbhus med en liten kiosk, og flere gjesteplasser. Bare i fjor hadde foreningen over 200 gjestedøgn. Og om sjørock går bra de neste årene har foreningen et drøm om et nytt klubbhus, noe som allerede er regulert inn.

DSC_0556
Seilmiljøet blomstrer i Ekne, og foreningen har blant annet fått støtte til å kjøpe inn seiljoller til medlemsbruk.

Satser på seil

Foreningen har også fått støtte av Seilforbundet og Gjensidigestiftelsen til å kjøpe inn fire seiljoller av typen «Tvåkrona» og en minitonner, til fri bruk for medlemmene. – Det har blitt et veldig populært tilbud, både for de over og under femten år, og dermed var «Ekne Seilbåtkollektiv» etablert, forteller sekretær Herbjørn Vinje.

Den lille foreningen tegnet også medlemskap i KNBF for tre år siden. – Det var fellesskapet som trigget oss. Vi ønsker å være med å støtte oppunder et felles samarbeid, og ikke bare nyte godt av det. Momskompensasjon og spesielle forsikringsordninger var også noe som trigget, sier kasserer Stig Andreassen.

– Det er ikke så mye båtpolitiske utfordringer her. Vi er så heldige å ha en kommune som ser på båtliv som friluftsliv, så de støtter oppunder det vi gjør og har vært veldig flinke til å legge til rette. Det gir noen muligheter for foreningen selv med begrensede midler, avrunder Andreassen.

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2018, og er skrevet av Vetle Børresen

Endret: 23.05.2020