Båtforeningen: Finneidford Båtforening

Ny marina med framtidsvisjoner

Innerst i Finneidfjorden, en fjordarm til Ranfjorden, ligger Finneidfjord Marina. Fjorden er god havn for vær og vind og isproblemet er taklet med nyinstallert bobleanlegg.

HFinneidfjord båtforening er en gammel forening som ble blåst liv i for 5 år siden. Styrets nåværende formann Andre Stensland og kasserer Arne Andersen møter ved kaia og forteller om prosessen med å bygge Finneidfjord Marina. Det tok 3 år. Mye arbeid har blitt nedlagt i arbeidet. Papirarbeid og planer, grunnarbeid, tillatelser, finansiering, nabovarsler, veirett og tinglysninger. Ingen stein er flyttet uten at alt er grundig undersøkt på forhånd.

Alle skal ha mulighet til å bruke området, selv om de ikke har båt eller er medlemmer i foreningen.

Marinaen ble ferdig til bruk våren 2017, og har plass for 52 båter, inkludert plass for gjestebåter. Den strekker seg 100 meter ut i bukta, etter at den først ble planlagt med 60 meter. Etterspørselen gjorde at den måtte forlenges.

Brygga er produsert i betong og er stabil og sikker. Det er tilgjengelig strøm og vann ved alle båtplassene. Ettersom utfordringene med isgang ble større enn forventet, måtte det investeres i bobleanleg. Anlegget har fungert veldig bra og alt er under kontroll, sier de to. Så snart vinteren slipper taket skal kompressorhuset gjøres ferdig og det skal bygges et realt sløyeanlegg med rustfrie kummer, vann og skikkelig avløp for fiskeslo. I tillegg blir det miljøbod for søppel, spillolje og batterier mm.

Båtforeningen har et stabilt medlemstall på ca 70 medlemmer. Noen mer er mer engasjert enn andre og kompressorhuset er det pensjonistene i «Tirsdagsklubben» som skal ha æra for. Båtforeningen står for drifta og er eier.

Annonse
SAM_5869
Formann Andre Stensland og kasserer Arne Andersen gratulerer hverandre med vel utført arbeid.

Havnepark

Finneidfjord Marina ligger innerst i ei bukt inntil et stort steinlagt fjæraområde. Der skal det ryddes og tilrettelegges til havnepark. Det skal lages lagringsplass for båtvogner og det skal bygges naust, både for båteiere i nærområdet og fra «langtvekkistan». Naustene er ikke avhengig av at en har båtplass, sier de to. Det er to forskjellige ting, men en aktivitet fører som regel med seg flere aktiviteter. Det skal anlegges parkeringsplass og det planlegges bygging av grillkøta og uteanlegg for grilling og kos. Kanskje bir det også klubbhus og sanitæranlegg etter hvert. Det er også tatt med i planene et samarbeid med den nærliggende ridebanen, skole, barnehage og dem som ikke lenger er så spreke.

– Alle skal ha mulighet til å bruke området, selv om de ikke har båt eller er medlemmer i foreningen, er formann Andre Steinsland sin optimistiske konklusjon.

SAM_5890
Sløyebua. Arne Andersen, Lars Opstad, Andre Stensland har planene klar.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2018, og er skrevet av Grete Velsvåg

Endret: 05.06.2020