Båtforeningen: Stange Båtforening

«Så seile vi på Mjøsa…»

Hvorvidt Prøysen hadde peiling på seiling, vites ikke. Én ting er i alle fall sikkert: Det er nok ingen i Stange Båtforening som tar sjansen på å legge ut fra land i «en sprøkkin holk».

For den drevne Mjøsa-farer vet at det fort kan bli både 2 og 3m høye og krappe bølger som av og til kan minne om brottsjø. Havna til båtforeningen bærer nettopp preg av det. For å ta godt vare på farkostene, har båtforeningen bygget to solide moloer som tar sikte på å stå i mot bølger fra alle kanter.

Terje Emil Dahl, leder i båtforeningen forteller at alt gjøres på dugnad. Mens mange båtforeninger har en utfordring i forhold til oppmøte ved dugnad, ser det ut til at dugnadsviljen er bortimot uslitelig i Stange.

Bilde01
Bilde fra havna med vaktbu og parkanlegget i bakgrunnen.

Tross utfordringer fra naturens side, er dugnadsviljen som sagt helt upåklagelig.

Annonse

Etter en god del forarbeid, ble Stange Båtforening stiftet i 1984. Grunneier på Gillund gård var meget positiv til at det ble etablert en småbåthavn for ca. 125 fritidsbåter. Det ble også etablert en parkeringsplass/opplagsplass i tilknytning til havna samt en vakker park rundt anlegget. For det siste har foreningen fått mye skryt. Dette har blant annet ført til at flere kommer på go’værsdager ned i havna for å finne seg en benk, ta «eftas-kaffen» og la blikket hvile utover Mjøsa.

Det er ikke bare enkelt å ha småbåthavn i et innhav som har lavvann og høyvann to ganger i året: Nedtappingen på slutten av vinteren og flomtopp i juni en gang. Da Vesleofsen rammet Østlandet i 1995, sto vannet i Mjøsa på det høyeste nesten 8 m over laveste vannstand. Inne i vaktbua sto vannet 90cm over gulvet. Man kan vel kanskje si at Stange Båtforening er antakelig den eneste båtforeningen i Norge som har hatt mulighet til å kunne kjøre med snekke inn i vaktbua om døra hadde vært bred nok.

Bilde02
Leder Terje Emil Dahl (t.h.) og kasserer Terje Bjørnstad synes foreningen har lyktes i sitt arbeid, både innad og utad.

Det siste året har foreningen måttet heve moloen nesten en meter for å hindre bølger fra innhavet slå innover havna når flommen er på det høyeste.

Vinteren 2017-2018 var isen meget ublid mot foreningens brygger. Det førte til at hele anlegget måtte restaureres for igjen å bli i forsvarlig stand.

Tross utfordringer fra naturens side, er dugnadsviljen som sagt helt upåklagelig. Det er nesten som om man kan få en følelse av at medlemmene setter sin ære i å ha et attråverdig anlegg. Dette har igjen skapt mye positivitet rundt Stange Båtforening.

Bilde03
Medlemmenes dugnadsinnsats har hele tiden vært meget bra.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2019, og er skrevet av Leif Rune Sundli

Endret: 05.06.2020