Båtforeningen: Bud Småbåtforening

Siste stopp før Hustadvika

Med stor dugnadsinnsats har Bud småbåthavn bygget et flott anlegg i Karlsvika. Foreningen ble stiftet i 1986 og har i dag over 140 aktive medlemmer.

Ideen om en båtforening i Bud ble unnfanget på pendleturer til Molde på midten av 1980-tallet, og den 11. april 1986 ble foreningen stiftet med 26 båtinteresserte tilstede.

Karlsvika i Bud hadde de rette forholdene for etablering av småbåthavn, med tanke på datidens behov og mulighetene for utvidelse. Prosessen startet med en privat reguleringsforslag, som ble godkjent i kommunestyret i 1990. Foreningen hadde allerede i forbindelse med Havmessa i Bud kjøpt inn brygger som ble lagt ut midlertidig i Bud hamn.

Bud båtforening_4

I 1992 startet med oppgradering av veg ned til Karlsvika og til moloen. Det ble inngått en avtale med lokal entreprenør om å bygge molo. I 1993 ble båtene som lå i Bud Havn, 20 stykker, flyttet inn til Karlsvika. Det har vært lange prosesser med etablering av båthavna, og konflikter med naboer.

Dette har ført til mye korrespondanse med kommune og fylke, og ikke mindre enn fem rettssaker. Alle sakene har endt med fullt medhold til båtforeningen.

Moloen ble fullført i 2010. Dette la til rette for videre utbygging, mudring av havna, og opparbeidelse av et stort areal til naust og klubblokale.

Annonse

Uvær er ikke noe ukjent fenomen på disse kanter, så nå arbeider foreningen med å forsterke moloen med fast dekke og brystning, som skal stå imot fremtidige orkaner.

I dag er havna full med 140 båtplasser, og foreningen har en lang venteliste med båtinteresserte som ønsker plass. De ser på muligheten for ytterligere utvidelse av kapasiteten med forlengelse og flytting av brygger, og har bygget 46 naust til medlemmene. I tillegg er slippen blitt utvidet med sørvishus, vinsjopptrekk og utsetting av båter på vogn. Foreningen har bygget et tidsriktig klubbhus med verksted, kontor, sanitæranlegg og ikke minst forsamlingslokale med kjøkken. Fra i år har de også tilrettelagt for parkering av bobiler, og etablert gjesteplasser i Bud havn, med nye brygger, strøm og vann. Toalettanlegg har vi i samarbeid med restauranten «Bryggjen i Bud».

Uvær er ikke noe ukjent fenomen på disse kanter, så nå arbeider foreningen med å forsterke moloen med fast dekke og brystning, som skal stå imot fremtidige orkaner. Fra våren 2020 håper de å ha et bunkringsanlegg på plass. Da kan sjøfarende bunkre både diesel og bensin før seilasen går nordover eller sørover langs kysten.

Bud Båtforening oppfordrer sjøfarende til å ta turen innom fiskeværet Bud.

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2019

Endret: 05.06.2020