Sosial institusjon gjennom 100 år

På samme tomt her i Drammen har motorbåtforeningen tilrettelagt for båtinteresse, og nærmest vært en sosial institusjon. Medlemmene kjenner sin historie, og viderefører tradisjoner fra gamledager.

Det er ikke vanskelig å se at vi har med en gammel båtforening å gjøre, når vi ankommer Drammen Motorbåtforening på Tangen. Et genialt opplagssystem med viretrekk har bestått helt siden etableringen i 1918, og klubbhuset er kun noen år nyere. Her kjenner styret og medlemmene sin historie.

Skjermbilde
Klubbhuset i Drammen

– For hundre år siden satt noen eldre herremenn omtrentlig her vi sitter nå og stiftet båtforeningen. Planen om en båtforening hadde blitt moden med tiden, og tomta her på Tangen var ideell. Her var det strand og en kombinasjon av pålebrygger og moringer før moloen ble bygget gjennom nødsarbeid på midten av 30-tallet. Tomta ble fylt ut med slagg fra det gamle jernstøperiet, og det var båtopplag med eget viretrekk, forteller formann Knut Erik Nilsen. Viretrekket har kun vært forsiktig modernisert siden – og de første årene sto to mann og sveivet manuelt. Sammen med styremedlemmene Leif Olsen og Tom Vatnebryner er han ikke lite stolt av å vise oss og de to styremedlemmene i KNBF region Øst den klinka vinsjen fra Drammen Jernstøperi.

Annonse
558
Fra "foreningshytta"

Foreningen ble stiftet som Tangen Fiskeforening for at medlemmene skulle få kjøpt bensin og agn, men det ble fort omgjort til Drammen Motorbåtforening. I klubbhuset finner vi stiftelsespapirene og de gamle protokollene som viser nettopp dette. Her kan vi også lese om et samarbeid med seilforeningen om både opplags- og båtplasser, før seilerne fikk sin egen tomt på midten av 80-tallet. Formann Knut Erik er nærmest et levende leksikon, og kjenner historien godt. Han har vært medlem siden 1968, er fjerde generasjon medlem i familien og hatt styreverv i atten år. De siste tolv som formann, og før det lagt ned betydelig arbeid i komiteer.

55
DSC_7687
I femti år deltok og arrangerte Drammen Motorbåtforening regatta for motorbåter. Formann Knut Erik Nilsen deltok selv.

Faste pilarer

Han mener samhold har vært en av de viktige bærebjelkene til foreningen. Allerede i 1928 kjøpte Drammen Motorbåtforening en egen hytte og strandtomt på «Odden» ved Hurum. Her ble det bygget 100 kvadrat med dansegulv og arrangert sildefester. – Interessen har tatt seg opp igjen nå, og området er et lite samlingspunkt for medlemmene uti fjorden. Hytta leies ut, og vi har lagt ut bøyer og lagt til rette for båter. Vi har månedlige medlemsmøter utenom sesongen, og siste møte finner sted her ute med busstur fra Drammen. For styret er det viktig at medlemmene treffes, nye bekjentskaper blir etablert, og at de får et forhold til stedet vårt. På medlemsmøtene tar vi opp foreningssaker og inviterer foredragsholdere, forteller Nilsen.

På et tidspunkt hadde foreningen en aktiv kvinnegruppe og arrangerte båtførerprøven-kurs, spleisekurs og maritim dag. – Arrangementene kommer og går, men medlemsmøtene, julebordet og årsmøtet står støtt, og vi har aktive komiteer. Vi må heller ikke glemme vaflene og kaffen hver søndag, forteller styremedlemmene.

DSC_7637_1

Lang regattavirksomhet

– Samholdet er godt, og vi gir også de medlemmene som har vært med en stund og utmerket seg på en måte, litt ekstra oppmerksomhet. Det er en årelang tradisjon i foreningen siden 1936 der de som har vært aktivt medlem i over femten år og utmerket seg på noen måte, blir «Ridder av den gylne propell» og med i ordenskapittelet. Det er en høytidelig seremoni og vi har ordensregler og det hele. Før hadde vi en egen fest på det, mens nå er det en del av årsmøtet, forteller Knut Erik.

Drammen Motorbåtforening sin 100 år lange historie viser også en aktiv regattavirksomhet som har samlet mange medlemmer. Formannen deltok selv i slike båtrace, og resultatene finner han i de gamle permene i klubbhuset. Her ligger også tydelige spor i form av bilder og pokaler. Kanskje ikke så rart når dette pågikk i hele femti år, og ble avsluttet i 1983. – Det var gjerne start her, og det var forskjellige baner i fjorden og gikk på idealtid, forteller Nilsen.

Annonse
DSC_7671
Det gamle viresystemet gjør det mulig å fylle opplagsplassen på utsiden av klubbhuset – på samme måte som foreningen gjorde for hundre år siden. Et trettitalls båter på inntil 25 fot tas opp med dette systemet, mens resterende går med kranbil.

At Drammens Motorbåtforening er stolte medlemmer av Kongelig Norsk Båtforbund er heller ikke vanskelig å se i havna. Hver eneste båt får utdelt et klistremerke for sesongen med KNBF-logoen sammen med foreningslogoen, og KNBF-vimpelen vaier pent i den store flaggstanga og på flere av båtene her. – Vi ønsker å være med i det store fellesskapet og lære av andre. Derfor er vi faste deltakere på Båttinget annet hvert år, og benytter oss av medlemsfordelene. Blant annet er havna og flere av medlemmene forsikringstakere i KNBFs forsikringsordning Norske Sjø, og i fjor inngikk vi en avtale med Core Security om videoovervåkning av havna. I tillegg til videoopptak overvåker Core havna for oss og kan anrope tyvene over lydanlegg. De kan også kontakte politiet. To ganger har uønskede gjester blitt jaget bort eller tatt umiddelbart takket være dette systemet, skryter formannen.

DSC_7615
10,5 meter er største lengde i havna, og vi finner mange praktiske turbåter i havna. Her styremedlem Tom Vatnebryn.

Viktig klubbhus

Hjemme i Drammen på Tangen har foreningen i de siste årene lagt ned mye arbeid i å pusse opp klubbhuset fra 1957. – Det har også en lang historie som lokalt forsamlingssted. Fra gammelt av fant mange lokale frem hit og kjøpte øl og koste seg på området, men det ble det slutt på. Da vi pusset opp her fant vi store mengder ølkorker og rester fra festlighetene. Det hang for eksempel en vire med en opptrekker utenfor her i lang tid, forteller de tre styremedlemmene. Havna består av flytebrygger med utriggere, lunt beskyttet bak moloen. De gamle pålebryggene ble bygget ut på dugnad da seilforeningen flyttet ut på slutten av 80-tallet. I tillegg har foreningen driftet et sekstititalls båtplasser like i nærheten, på Sota, siden 1988. Totalt har foreningen 150 båtplasser og 250 medlemmer. Største båt er på 10,5 meters lengde.

– Det har bestandig vært et godt miljø her som også involverer nye medlemmer. Vi har også damene med oss – og en kvinne i styret. Her skal alle involveres. Og så er vi blant de rimeligste foreningene. Vi er blitt en institusjon her, og tilrettelegger for båtlivet. Og vi prøver etter beste evne å videreføre de lange tradisjonene gjennom et hundre år, avslutter den stolte formannen.

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2018, og er skrevet av Vetle Børresen

Endret: 23.05.2020