Båtforeningen: Hasvik Båtforening

Ved kanten av Barentshavet

Vakre Sørøya, i storfiskens rike, er der Hasvik Båtforening er lokalisert. Nært til det værharde Lopphavet, i posisjon N70.48036o Ø022.16157o i Hasvik kommune har vi droppa ankeret.

Hasvik Båtforening har den første kvinnelige besiktigelseskvinne i KNBF.

Hasvik Båtforening eier ikke selv en båthavn. Alle båteiere leier havneplass hos Hasvik kommune. Dette har fungert meget godt i 22 år. Den kommunale båthavna er meget godt skjermet for vind og havdønninger, både med en indre og ytre molo. Den delen som de fleste fritidsbåter ligger i er lokalisert til den søndre side av havna. Her finnes også vannfylling, for øvrig et prosjekt som Hasvik Båtforening fikk gjennomført for noen år siden.

På nordre side ligger en del fiskebåter. Her er også kaiplass for besøkende. I denne delen finnes også annen infrastruktur, som diesel, bensin, butikk, post, kafe, lege, politi og prest, hvis en har behov for det. Nordre side har også kaier for ferger, hurtigbåter, foredlingsanlegg for fisk, og et nylig oppført anlegg for fisketurisme.

Taborshamn (2)
Taborshamn

Opptatt av sikkerhet

Hasvik Båtforening har den første kvinnelige besiktigelseskvinne i KNBF med Eva I. Hustad, som også er leder i styret. Styret forsøker å holde aktivitet i foreninga gjennom sommerarrangementer. Vi er opptatt av sikkerhet på sjøen, og å gjøre barn og unge dus med det elementet som omgir Sørøya og fiskerikommunen Hasvik. Prosjekter innen dette segmentet snakker vi mye om, og vi har tro på at vi skal klare å realisere noen, i samarbeid med KNBF-region Troms og Finnmark.

Annonse
St.hans i Taborshamn 2
St.hans i Taborshamn

Både fiske- og fjelltur

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborhavn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I begge havnene finnes det ei KNBF-fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborhavn har Hasvik Båtforening også satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Hasvik kommune består i hovedsak av tettstedene Hasvik, Breivikbotn, og Sørvær. Vi vil også nevne Dønnesfjord (nordre side), hvor en del lakseoppdrett er lokalisert, og Hasfjord (søndre side), med turistfiske og lignende. I løpet av de siste 18 år har reiselivssegmentet økt betydelig, fra ca. 1000 gjestedøgn i år 2000, til nærmere 60000 gjestedøgn i 2018.

Stranda i Taborshamn
Stranda i Taborshamn

Artikkelen sto på trykk i Fritidsbåten i 2019

Endret: 05.06.2020