Med Onsø-beviset på hue

Dagene blir kortere, sola mer gylden når den først er oppe, sjøen mer grå og vinden stadig sterkere og mer isende. Sammen sitter seks godt voksne karer i den eldgamle sjøbua og mimrer - etter nok en sesong på fyrholmen. Iført blå kaskjett nyter de havets skalldyr og nødvendig tilbehør, som varmer kroppen og smører praten. Det er blitt noen torsdagssamlinger gjennom livet, men den siste før året går i vinter, er alltid fyllt med et visst vemod…

Den blå skyggelua er bekreftelsen på at guttegjengen hører hjemme i foreningen Onsø-beviset. En eksklusiv forsamling på 43 mannfolk, som i godt over 20 år har lagt ned utallige årsverk for å bevare kystkulturen i bygda, som før det ble en del av Fredrikstad storkommune, var Onsøy. Og det er ikke rent lite de har å ta vare på; tre sjøbuer i Strømsund som forbinder fyrholmen med fastlandet og fyrbygninger fra 1859. (Det gamle fyret ble erstattet med fyrlykt på betongsøyle i 1977 og trengte ikke lenger fyrbetjening).

strømtangen3

Da Onsø-beviset ble etablert som forening i 1992 var målet å ta vare på de tre sjøbuene, bøyenaustet, stakenaustet og fyrbua. Den siste ble bygget like etter fyret, som en redskapsbu og er avgjort den eldste. De to andre ble bygget av Merkevesenet etter 1900 for å holde sjømerkene i orden. Bøyer og staker ble tatt opp av sjøen og fraktet hit til bua for ”overhaling”. Bøyenaustet er derfor bygget som en slipp. Staker ble heist opp med talje i mønet på stakenaustet og dratt inn gjennom skyvedøra i gavlveggen. Også plassen mellom buene ble brukt til lagring, skraping og maling av staker.

I dag fremstår buene, etter svært mange dugnadstimer, i god forfatning og den største brukes til sammenkomster (visekonserter), eller leies ut til spesielle markeringer.

Annonse

I dag fremstår buene, etter svært mange dugnadstimer, i god forfatning og den største brukes til sammenkomster (visekonserter), eller leies ut til spesielle markeringer.

strømtangen5

Fyrbygningene

Etter nedleggelsen av fyret har foreningen imidlertid også påtatt seg vedlikehold og tilsyn med disse. Det som en gang var Fyrvesenet og Merkevesenet, er i dag slått sammen i Kystverket, som er den statlige etaten som Onsø-beviset har kontakt med. Bygningene rommer blant annet en fyrmesterleilighet og en assistentleilighet.

strømtangen8

Guttane i Onsø-beviset tar så avgjort sitt arbeid på alvor. En fast gjeng bruker hver torsdag i den lyse tiden til dugnader. Det gis ingen statlig støtte verken til drift eller restaureringsprosjekter og midler til arbeidene må derfor skaffes til veie gjennom milde gaver.

strømtangen4

Å bli tatt opp som medlem i Onsø-beviset er ingen enkel sak. Vedtektene sier at enten så må du bo i Onsøy-bygda, ha bodd i Onsøy eller ha ønske om å bo der. Deretter må du bli anbefalt av ett av de nåværende medlemmene. Lykke til!

Annonse
strømtangen6

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2013, og er skrevet av Erik Sandersen

Endret: 22.05.2020
Tagger: Fyr