Troms og Finnmark

Troms og Finnmark er på toppen hva gjelder å gjøre alt vedlikehold på båtene selv – og ligger også på toppen i antall fisketurer.

I følge den nyeste Båtlivsundersøkelsen fra 2018 har 31 % av Norges befolkning egen båt, og for Finnmark er prosentandelen hele 51 %(!) og for Troms 31 %. Fra undersøkelsen får vi også vite at båteierne i landets nordligste fylker er helt i toppen hva gjelder å gjøre alt vedlikehold selv. 77 % gjør dette i Finnmark, mens 73 % i Troms – og landssnittet ligger på 63 %.

11
Variert båtpark

Finnmark og Troms troner også øverst på andel som benyttet båten til fisketurer da undersøkelsen ble gjennomført i 2017. Hele 90 % gjorde dette i Finnmark og 86 % i Troms, mens landssnittet ligger på 63 %.

5
Fra undersøkelsen får vi også vite at båteierne i landets nordligste fylker er helt i toppen hva gjelder å gjøre alt vedlikehold selv.
Annonse

Båtlivsundersøkelsen ser Nordland, Troms og Finnmark som en region, som har 11 % av den totale båtparken, det vil si 107 000 båter. Noen korte fakta, med landssnittet i parentes:

  • 21 % (24 %) er medlem i en organisasjon, forening, klubb eller lag
  • 7 % (15 %) leverer inn båten til totalservice
  • 43 % (39 %) har to eller flere båter
Endret: 21.05.2020