Interesseorganisasjonen for båteiere og båtforeninger

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største og eneste landsomfattende interesseorganisasjon for båteiere og båtforeninger.

KNBF har 370 medlemsforeninger (båtforeninger, klubber og lag) og 47.000 medlemmer, inkludert personlige medlemmer. Forbundet arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser, og er altså en sammenslutning av båtforeninger, båtklubber, lag og personlige medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.

Båtforbundet har et fast sekretariat med fem ansatte og et forbundsstyre bestående av president, visepresident, finansleder og en representant fra hver av de syv regionene. Hver region har eget regionstyre med representanter fra medlemsforeninger og personlige medlemmer. I tillegg har KNBF komiteer innen blant annet miljø, sikkerhet og utdanning.

Båttinget, som arrangeres hvert andre år, er forbundets øverste organ og leder forbundets virksomhet.

Annonse
Skjermbilde
Annenhvert år arrangeres Båttinget - KNBFs øverste organ.

KNBF jobber blant annet med:

 • Båtpolitikk og som høringsinstans i alle spørsmål knyttet til fritidsbåtbruk. Blant annet var KNBF en av initiativtakerne til at ulykker med fritidsbåt nå undersøkes av Havarikommisjonen. KNBF er også initiativtaker til Båtlivsundersøkelsen som kartlegger fritidsbåtlivet i Norge, og står bak prisen «Årets båtkommune» i samarbeid med magasinet Båtens Verden.
 • Med medlemsfordeler for båtforeningene og båteierne, blant annet momskompensasjon for foreningene og egen forsikringsordning, Norske Sjø.
 • Med bistand ovenfor medlemsforeninger og personlige medlemmer – og tilbyr juridisk bistand gjennom Båtadvokaten.
 • KNBF har egne besiktigelsesmenn som tilbyr sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt, samt havneinspektører som inspiserer havneanlegg.
456
Egil Kr. Olsen er president i KNBF

Hva kan KNBF gjøre for båtforeninger?

Først og fremst taler KNBF båtfolkets sak, og som medlem bidrar man til en stadig sterkere interesseorganisasjon som arbeider med viktige båtpolitiske saker – og medlemsfordeler. KNBF har blant annet flere fordeler for båtforeninger:

 • Forsikringstilbud gjennom Norske Sjø – både av havn og for enkeltmedlemmer.
 • Juridisk førstehjelp gjennom Båtadvokaten
 • Alle medlemmer får Båtens Verden i postkassa tre ganger årlig, som også er en informasjonskanal for Båtforbundet.
 • Momskompensasjon
 • Medlemsfordeler fra utvalgte samarbeidspartnere innen data-/administrasjonssystem, havneovervåking osv.
555
KNBF jobber båtpolitisk - og arrangerer en rekke debatter.

Hva kan KNBF gjøre for båteieren?

 • Gunstig båtforsikring gjennom Norske Sjø
 • Juridisk førstehjelp gjennom Båtadvokaten
 • Alle medlemmer får Båtens Verden i postkassa tre ganger årlig, som også er en informasjonskanal for Båtforbundet.
 • Medlemsfordeler fra utvalgte samarbeidspartnere innen maritime kurs og annet utstyr.
IMG_7717
Båtforeninger og båteiere kan bli medlem av KNBF.

Medlemskap i KNBF

Visste du at du kanskje allerede er medlem av KNBF gjennom din båtforening?

 

KNBF har to typer medlemskap for båtforeninger:

Kollektivt medlemskap Foreningsmedlemskap
Tilgang til foreningsfordeler X X
Medlemmer med båtplass får tilgang til medlemsfordeler X
Medlemmer med båtplass blir registrert i KNBFs medlemsregister X
Pris pr. medlem pr. år 150 62

 

Personlig medlemskap

Som personlig medlem får du tilgang til alle medlemsfordeler i tillegg til at du støtter oppunder fellesskapet og interesseorganisasjonen for båtfolket, og det koster kr. 375,- pr. år. Er du mellom 15 og 25 år betaler du kr. 80,- pr. år.

Endret: 06.06.2020