Båtbransjeforbundet i Norge

Norboat er båtbransjeforbundet i Norge, og representerer den norske fritidsbåtbransjen. I det ligger å sikre best mulige rammebetingelser for bransjen og båtlivet for øvrig.

Selv om Norboat er bransjeorganisasjon, jobber de og medlemmene for å markedsføre båtlivet og båtgleden, samt sørge for at båteierne møter en profesjonell bransje. Blant annet:

 • Norboat eier de nasjonale båtmessene Sjøen for Alle og Båter i Sjøen.
 • Norboat har lokallag som sammen med sekretariatet, jobber for å fremme båt og båtliv. Blant annet utgis Båtglede-avisene i øst, sør og vest i stort opplag for å markedsføre båtlivet.
 • Norboat har autorisasjonsordninger for å bidra til å heve standarden på tjenester som tilbys. Norboat holder også kurs for medlemmene innen en rekke emner.
 • Norboat er høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.
 • Norboat jobber for rekruttering til bransjen, blant annet ved å tilrettelegge for lærlingeplasser og utdanning.
Annonse

Autorisasjon

Norboat har fem autorisasjoner som gir deg som båteier en ekstra trygghet:

 • Autorisert Plastreparasjonsverksted
 • Autorisert Marinemotorverksted
 • Autorisert Båtmegler
 • Autorisert Gassinstallasjonsverksted
 • Autorisert Båttakserer

 

Ordningen setter spesielt fokus på at de autoriserte skal:

 • Disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
 • Disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
 • Følge en definert og akseptabel standard.
 • Utvise god forretningsskikk.
IMG_5683_red
Norboat autoriserer verksteder, båtmeglere og takstmenn.
Endret: 06.06.2020