Sjørelatert redningstjeneste i Trondheimsfjorden

Den nye brannstasjonen på Nyhavna er en av fire brannstasjoner i Trondheim. Da den åpnet som den siste av de fire, ble en ny milepæl nådd, med bedre beredskap for redningsaksjoner med dykkere og bedre innsats mot sjønære deler av Trondheimsfjorden.

Her møter vi Roy Welle, brannmester, skipsfører og fagansvarlig for sjøredningen i Trøndelag Brann og Redningstjeneste (TBRT). Han forteller at mannskapene her er spesielt trent til aksjoner i vann og sjørelatert redning. TBRT er et interkommunalt selskap som driftes av 7 kommuner på begge sider av Trondheimsfjorden der Trondheim Kommune er største eier. Og Kongelig Norsk Båtforbund er spesielt opptatt av denne grenen av tjenesten som er knyttet til sjø og vann.

Med klargjøring og oppstart skal de være på vei innen 2-3 minutter.

Annonse

24 timer i døgnet

TBRT utfører livreddende aksjoner på fjorden, innsjøer og elver, gjennomfører søk etter savnede personer og fartøy – og gir assistanse på nødslep av havarister, lensing/tetting av båter, tau i propell og starthjelp.

– Her har vi ikke bare topp moderne brannbiler. Vi har også to moderne brann- og redningsbåter som er operative 24 timer i døgnet hele året, sier Welle. Båtene ligger ved kai i utløpet av Nidelva. Begge båtene er topp utstyrt med radar, maritimt samband med oppsett for redning direkte fra Hovedredningssentralen på Sola. Vakttjenesten er fordelt på fire ulike vaktlag der skipsfører og maskinist/maskinpasser betjener begge båtene. I tillegg kan de ta med en tredje mann fra bilmannskapene, gjerne en som har funksjonen som er stedfordrende skipsfører eller maskinpasser. Vi bistår også politiet med å løse sine transportbehov på Trondheimsfjorden hele året, når de trenger en rask båt til å løse diverse politioppgaver, som for eksempel konkrete mistanker om promillekjøring med båt, båttyveri, eller rask transport av politiets utrykningsenhet (UEH) over til andre siden av fjorden

IMG_0016
Sentrum Brannstasjon.

Høy kompetanse

I 2016 hadde TBRT 263 oppdrag og i 2017 over 300 oppdrag så langt, men ingen store ulykker. – Det er fritidsbåtfolket som trenger mest hjelp, sier Welle.

Alle skipsførere har utdanning fra maritime skoler og innehar nødvendige sertifikater. Alle har variert og lang fartstid fra flere ulike fartøyer og størrelser.

IMG_0046-edit

Rykker ut på kort varsel

Brannmester Roy Welle er stolt over mannskapene på stasjonen. Fra alarmen går til de er på båten har de krav på seg om at det skal ta et minutt på dagtid og 1,5 minutter på natt. Og med klargjøring og oppstart skal de være på vei innen 2-3 minutter. På redningsoppdrag kan de tilleggs-bemannes med profesjonelle redningsdykkerlag. Så trenger du hjelp i Trondheimsfjorden: Ring 110.

IMG_0049

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2018, og er skrevet av Geir Giæver

Endret: 21.05.2020