Med «havnefasiliteter» i holmene

Tenk deg en holme eller øy – med badestrender, urørt natur og tilrettelagte bryggeplasser. Dette er såkalte «blandingshavner».

Blandingshavner er en mellomting mellom rene gjestehavner og rene naturhavner. Et eksempel er Furøya utenfor Tvedestrand der kommuner har tilrettelagt med brygger, akterfortøyning i bøye, restaurant og liknende.

Furøya
Furøya utenfor Tvedestrand er et eksempel på en blandingshavn. Foto: Havneguiden
Annonse

Fordelen er at naturhavnens ro kan kombineres med gjestehavnens ofte enkle og trygge fortøyning. Noen naturhavner kan være vanskelige å nå på grunn av stor sjø under innseilingen. Et eksempel kan være innseiling til fyrhavna på Svenner ved sørvestlig sterk vind. Da er det greit å vite at jo dette som regel fører til at det blir lite sjødrag inne i selve havna. Altså egentlig noe positivt.

2014-07-13 18.16.55
Stangholmen Fyr utenfor Risør har flytebrygge og restaurant.
2019-09-22 20.38.52
Strømtangen Fyr utenfor Fredrikstad har tilrettelagte brygger og naust -på en øy.

Hvor finner jeg blandingshavner?

Naturhavnene er ofte tilrettelagte av Friluftsråd, skjærgårdstjeneste og kommune. På Friluftsrådenes hjemmesider finner du ofte turforslag og havnetips – til nettopp disse blandingshavnene. Du finner en oversikt over Friluftsrådene her.

Et annet godt oppslagsverk er Havneguiden – som finnes både i bokform, digitalversjon og med egen app.

Endret: 06.06.2020